Domki LIMAGRAF

Naszym Gościom proponujemy pobyt w domkach zbudowanych z okrągłych bali sosnowych. Domki stoją na skraju polany, 300 m (plaża niestrzeżona) – 600m (plaża strzeżona) od morza i 10km od jeziora Gardno.

Domki LIMAGRAF

Naszym Gościom proponujemy pobyt w domkach zbudowanych z okrągłych bali sosnowych. Domki stoją na skraju polany, 300 m (plaża niestrzeżona) – 600m (plaża strzeżona) od morza i 10km od jeziora Gardno.

Domki LIMAGRAF

Naszym Gościom proponujemy pobyt w domkach zbudowanych z okrągłych bali sosnowych. Domki stoją na skraju polany, 300 m (plaża niestrzeżona) – 600m (plaża strzeżona) od morza i 10km od jeziora Gardno.

Szanowny Gościu

Niezwykle miło jest nam powitać Cię w Domkach Limagraf.

Na czas Twojego pobytu, wynajęty przez Ciebie domek staje się Twoim Domem. Życzymy więc, byś czuł się jak u siebie.

Jednocześnie będziemy wdzięczni za przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa i byś wypoczywał zgodnie z poszanowaniem otaczającej nas przyrody, dóbr materialnych oraz swoich miłych sąsiadów.

Aby to ułatwić prosimy o zapoznanie się z regulaminem ośrodka

1. Formalności związane z meldunkiem i opłatą pobytu dokonuje się w dniu przyjazdu. Po dokonaniu formalności właściciel przydziela Najemcy zgodnie z umową domek wraz z jego wyposażeniem. Zapłata za całość pobytu jest warunkiem wydania kluczy do wynajmowanego domku.
2. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu lub jego skrócenia, opłaty nie podlegają zwrotowi.
3. Doba hotelowa trwa od godzony 16.00 do godz. 10.00
4. Na terenie Ośrodka cisz nocna trwa od godz. 23.00 do 06.00
5. Osoby odwiedzające Najemców mogą przebywać na terenie ośrodka do godz. 22.00
6. Parkowanie pojazdów tylko w miejscu do tego przeznaczonym, na bezpłatnym, niestrzeżonym parkingu. Za pojazdy parkowane na terenie Ośrodka właściciel Ośrodka nie ponosi odpowiedzialności.
7. Przebywanie psów na terenie Ośrodka jest dozwolone za wcześniejszą zgodą właściciela Ośrodka. Właściciel psa zobowiązany jest dozorować psa i stosować się do ogólnych wymagań sanitarnych.
8. Najemca i wczasowicze ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za przekazane mienie oraz za szkody wyrządzone w domku oraz na terenie Ośrodka. Pobierana kaucja służy jako zabezpieczenie ewentualnych szkód.
9. Wykupiony pobyt w Ośrodku nie stanowi ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków przebywających w nim osób oraz kradzieży i zniszczenia mienia należącego do wczasowiczów, właściciel Ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub zniszczenie mienia własnego wczasowiczów.
10. Ze względu na wymagania ochrony przeciw pożarowej, w Ośrodku obowiązuje zakaz używania jakichkolwiek urządzeń zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących wyposażenia domu. Zabrania się używania dodatkowych urządzeń grzewczych oraz elektrycznych. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
11. Grillowanie odbywa się w wyznaczonym do tego miejscu. Zabrania się używania drewna kominkowego do palenia na grillu.
12. Właściciel Ośrodka dokłada wszelkich starań, by na bieżąco monitorować i aktualizować opis wyposażenia Ośrodka, utrzymać standard. Nie może jednak ponosić odpowiedzialności za zmiany, na które nie ma bezpośredniego wpływu. W szczególności na remonty, prace budowlane i wykończeniowe w sąsiedztwie Ośrodka, hałas oraz chwilowe braki w dostawie mediów.
13. Awarie powinny być zgłaszane od razu właścicielowi Ośrodka. Wynajmujący zobowiązuje się do możliwie szybkiego usunięcia awarii. Za awarię związaną z rozkodowaniem telewizora odpowiedzialność ponosi Najemca, koszt usunięcia tego typu awarii spoczywa na Najemcy zgodnie ze stawka serwisującą sieć telewizyjną. Właściciel zobowiązuje się do nadzorowania awarii niezależnych od niego – prądu, wody, kanalizacji – i informowanie Najemcy o bieżącej sytuacji, orientacyjnego czasu usunięcia awarii przez odpowiednie służby.
14. Zabrania się palenia papierosów w domku.
15. Dzieci bawią się na placu zabaw pod opieką rodziców lub opiekunów. Za bezpieczeństwo dzieci bawiących się na placu zabaw odpowiadają rodzice lub opiekunowie.
16. O wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje właściciel Ośrodka.

DANE OSOBOWE
Domki Letniskowe „Limagraf”  informują, że dane osobowe Klientów przetwarzane są wyłącznie dla celów realizacji zobowiązań umownych. Dane nie będą przekazywane ani udostępniane osobom trzecim. Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z obowiązującymi w Polsce regulacjami prawnymi, tj. ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Dębina
ul. Sosnowa 16
76-211 Objazda

kom. +48 606 223 929
e-mail: limagraf@interia.pl

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress